WWW.QY6758.COMWWWQY6758COM_QY6758COM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:132.145.92.52    

时间 速度

检测时间:2020-06-18 02:00:24

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 196个点 10 40 1个独立IP 1个独立节点 200 0.214s 0.012s 0.116s 0.004s 11.63KB 11.63KB 29.705MB/s  
北京北京市联通 联通 北京 英国 200 3.601s 0s 0.066s 0.000452s 11.63KB 11.63KB 25.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 英国 200 1.435s 0s 0.684s 0.099120s 11.63KB 11.63KB 117.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆未知联通 联通 新疆 英国 200 1.362s 0s 0.001s 0.001240s 11.63KB 11.63KB 9.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 英国 200 1.191s 0s 1.093s 0.000810s 11.63KB 11.63KB 14.021MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市铁通 铁通 广西 英国 200 0.975s 0s 0.494s 0.016941s 11.63KB 11.63KB 686.493KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 英国 200 0.714s 0s 0.354s 0.002352s 11.63KB 11.63KB 4.829MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 英国 200 0.6s 0s 0.297s 0.011920s 11.63KB 11.63KB 975.661KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 英国 200 0.531s 0s 0.261s 0.007180s 11.63KB 11.63KB 1.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 英国 200 0.486s 0s 0.243s 0.000396s 11.63KB 11.63KB 28.68MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 英国 200 0.421s 0s 0.21s 0.000129s 11.63KB 11.63KB 88.041MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 英国 200 0.385s 0s 0.192s 0.000116s 11.63KB 11.63KB 97.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 英国 200 0.37s 0s 0.124s 0.000832s 11.63KB 11.63KB 13.651MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 英国 200 0.333s 0s 0.165s 0.001560s 11.63KB 11.63KB 7.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 英国 200 0.318s 0s 0.176s 0.001100s 11.63KB 11.63KB 10.325MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 英国 200 0.301s 0s 0.102s 0.096125s 11.63KB 11.63KB 120.987KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市移动 移动 陕西 英国 200 0.29s 0s 0.161s 0.000940s 11.63KB 11.63KB 12.082MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 英国 200 0.285s 0s 0.15s 0.000999s 11.63KB 11.63KB 11.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 英国 200 0.283s 0s 0.07s 0.140231s 11.63KB 11.63KB 82.934KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 英国 200 0.277s 0s 0.137s 0.003040s 11.63KB 11.63KB 3.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 英国 200 0.266s 0s 0.16s 0.013780s 11.63KB 11.63KB 843.968KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 英国 200 0.258s 0s 0.073s 0.103560s 11.63KB 11.63KB 112.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆北屯市移动 移动 新疆 英国 200 0.251s 0.008s 0.132s 0.001440s 11.63KB 11.63KB 7.887MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 英国 200 0.247s 0s 0.122s 0.000820s 11.63KB 11.63KB 13.85MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 英国 200 0.244s 0s 0.121s 0.000900s 11.63KB 11.63KB 12.619MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 英国 200 0.24s 0s 0.119s 0.001000s 11.63KB 11.63KB 11.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆博尔塔拉州电信 电信 新疆 英国 200 0.238s 0s 0.12s 0.003921s 11.63KB 11.63KB 2.897MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海西州移动 移动 青海 英国 200 0.231s 0.022s 0.119s 0.014220s 11.63KB 11.63KB 817.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 英国 200 0.228s 0.004s 0.15s 0.000775s 11.63KB 11.63KB 14.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市移动 移动 吉林 英国 200 0.22s 0s 0.111s 0.004000s 11.63KB 11.63KB 2.839MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 英国 200 0.219s 0s 0.106s 0.005560s 11.63KB 11.63KB 2.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 英国 200 0.218s 0s 0.108s 0.000178s 11.63KB 11.63KB 63.805MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 英国 200 0.214s 0s 0.092s 0.012980s 11.63KB 11.63KB 895.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 英国 200 0.212s 0s 0.101s 0.009400s 11.63KB 11.63KB 1.208MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 英国 200 0.211s 0s 0.097s 0.010780s 11.63KB 11.63KB 1.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 英国 200 0.211s 0s 0.103s 0.005960s 11.63KB 11.63KB 1.906MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 英国 200 0.211s 0s 0.105s 0.001240s 11.63KB 11.63KB 9.159MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 英国 200 0.208s 0s 0.097s 0.016100s 11.63KB 11.63KB 722.353KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市联通 联通 云南 英国 200 0.203s 0s 0.099s 0.005040s 11.63KB 11.63KB 2.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 英国 200 0.202s 0s 0.073s 0.001056s 11.63KB 11.63KB 10.755MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 英国 200 0.201s 0s 0.094s 0.004440s 11.63KB 11.63KB 2.558MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 英国 200 0.201s 0s 0.087s 0.008980s 11.63KB 11.63KB 1.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 英国 200 0.198s 0s 0.094s 0.005460s 11.63KB 11.63KB 2.08MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 英国 200 0.198s 0s 0.096s 0.003000s 11.63KB 11.63KB 3.786MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 英国 200 0.198s 0s 0.098s 0.000928s 11.63KB 11.63KB 12.238MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 英国 200 0.198s 0.024s 0.099s 0.003707s 11.63KB 11.63KB 3.064MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市铁通 铁通 江苏 英国 200 0.198s 0s 0.084s 0.014120s 11.63KB 11.63KB 823.646KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市移动 移动 黑龙江 英国 200 0.197s 0s 0.097s 0.000952s 11.63KB 11.63KB 11.93MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市移动 移动 贵州 英国 200 0.197s 0s 0.097s 0.000805s 11.63KB 11.63KB 14.108MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 英国 200 0.196s 0s 0.096s 0.001885s 11.63KB 11.63KB 6.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市移动 移动 四川 英国 200 0.193s 0s 0.096s 0.021740s 11.63KB 11.63KB 534.953KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 英国 200 0.192s 0s 0.09s 0.010440s 11.63KB 11.63KB 1.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白山市联通 联通 吉林 英国 200 0.191s 0s 0.094s 0.001380s 11.63KB 11.63KB 8.23MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 英国 200 0.19s 0s 0.092s 0.001000s 11.63KB 11.63KB 11.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市移动 移动 四川 英国 200 0.189s 0s 0.093s 0.000800s 11.63KB 11.63KB 14.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市移动 移动 湖北 英国 200 0.187s 0s 0.092s 0.002006s 11.63KB 11.63KB 5.662MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 英国 200 0.186s 0s 0.092s 0.000821s 11.63KB 11.63KB 13.834MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 英国 200 0.186s 0s 0.09s 0.000877s 11.63KB 11.63KB 12.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 英国 200 0.186s 0s 0.089s 0.001020s 11.63KB 11.63KB 11.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 英国 200 0.186s 0s 0.094s 0.001967s 11.63KB 11.63KB 5.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 英国 200 0.185s 0s 0.089s 0.001940s 11.63KB 11.63KB 5.854MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 英国 200 0.185s 0s 0.085s 0.004080s 11.63KB 11.63KB 2.784MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 英国 200 0.185s 0s 0.092s 0.001540s 11.63KB 11.63KB 7.375MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 英国 200 0.184s 0s 0.088s 0.000860s 11.63KB 11.63KB 13.206MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 英国 200 0.181s 0s 0.09s 0.000960s 11.63KB 11.63KB 11.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 英国 200 0.181s 0s 0.087s 0.004973s 11.63KB 11.63KB 2.284MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 英国 200 0.18s 0s 0.089s 0.000790s 11.63KB 11.63KB 14.376MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 英国 200 0.18s 0s 0.089s 0.001251s 11.63KB 11.63KB 9.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 英国 200 0.178s 0s 0.087s 0.000840s 11.63KB 11.63KB 13.521MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 英国 200 0.175s 0s 0.085s 0.000883s 11.63KB 11.63KB 12.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 英国 200 0.174s 0s 0.086s 0.000840s 11.63KB 11.63KB 13.521MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 英国 200 0.172s 0s 0.069s 0.033120s 11.63KB 11.63KB 351.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市移动 移动 江西 英国 200 0.17s 0s 0.083s 0.000761s 11.63KB 11.63KB 14.924MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 英国 200 0.17s 0s 0.084s 0.002960s 11.63KB 11.63KB 3.837MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 英国 200 0.17s 0s 0.087s 0.000827s 11.63KB 11.63KB 13.733MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 英国 200 0.17s 0s 0.083s 0.000141s 11.63KB 11.63KB 80.548MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市铁通 铁通 福建 英国 200 0.169s 0s 0.08s 0.003383s 11.63KB 11.63KB 3.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 英国 200 0.168s 0s 0.081s 0.000178s 11.63KB 11.63KB 63.805MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 英国 200 0.168s 0s 0.083s 0.000828s 11.63KB 11.63KB 13.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 英国 200 0.167s 0s 0.083s 0.001869s 11.63KB 11.63KB 6.077MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 英国 200 0.167s 0s 0.082s 0.001960s 11.63KB 11.63KB 5.795MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 英国 200 0.166s 0s 0.082s 0.003040s 11.63KB 11.63KB 3.736MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 英国 200 0.166s 0s 0.082s 0.000886s 11.63KB 11.63KB 12.819MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 英国 200 0.166s 0s 0.083s 0.000826s 11.63KB 11.63KB 13.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 英国 200 0.165s 0s 0.081s 0.000085s 11.63KB 11.63KB 133.615MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 英国 200 0.165s 0s 0.082s 0.000110s 11.63KB 11.63KB 103.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 英国 200 0.164s 0s 0.08s 0.001985s 11.63KB 11.63KB 5.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 英国 200 0.164s 0s 0.08s 0.001360s 11.63KB 11.63KB 8.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 英国 200 0.164s 0s 0.081s 0.000864s 11.63KB 11.63KB 13.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 英国 200 0.163s 0s 0.08s 0.001325s 11.63KB 11.63KB 8.572MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 英国 200 0.163s 0.001s 0.081s 0.000093s 11.63KB 11.63KB 122.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 英国 200 0.162s 0s 0.079s 0.000803s 11.63KB 11.63KB 14.144MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 英国 200 0.162s 0s 0.076s 0.001180s 11.63KB 11.63KB 9.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 英国 200 0.162s 0s 0.079s 0.001480s 11.63KB 11.63KB 7.674MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 英国 200 0.161s 0s 0.079s 0.000049s 11.63KB 11.63KB 231.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 英国 200 0.16s 0s 0.078s 0.001069s 11.63KB 11.63KB 10.624MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 英国 200 0.16s 0s 0.078s 0.000894s 11.63KB 11.63KB 12.704MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 英国 200 0.159s 0s 0.077s 0.001109s 11.63KB 11.63KB 10.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市联通 联通 辽宁 英国 200 0.159s 0s 0.078s 0.000864s 11.63KB 11.63KB 13.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 英国 200 0.158s 0s 0.077s 0.001363s 11.63KB 11.63KB 8.333MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 英国 200 0.157s 0s 0.074s 0.003880s 11.63KB 11.63KB 2.927MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 英国 200 0.156s 0s 0.077s 0.000430s 11.63KB 11.63KB 26.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 英国 200 0.156s 0s 0.07s 0.015180s 11.63KB 11.63KB 766.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 英国 200 0.156s 0s 0.075s 0.001020s 11.63KB 11.63KB 11.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 英国 200 0.155s 0s 0.075s 0.007360s 11.63KB 11.63KB 1.543MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 英国 200 0.155s 0s 0.076s 0.000843s 11.63KB 11.63KB 13.472MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 英国 200 0.154s 0s 0.076s 0.000772s 11.63KB 11.63KB 14.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 英国 200 0.154s 0s 0.07s 0.001020s 11.63KB 11.63KB 11.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 英国 200 0.153s 0s 0.075s 0.000772s 11.63KB 11.63KB 14.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 英国 200 0.153s 0s 0.074s 0.001420s 11.63KB 11.63KB 7.998MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市教育网 教育网 四川 英国 200 0.153s 0s 0.074s 0.001360s 11.63KB 11.63KB 8.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 英国 200 0.151s 0s 0.074s 0.000970s 11.63KB 11.63KB 11.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 英国 200 0.151s 0s 0.075s 0.000794s 11.63KB 11.63KB 14.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市联通 联通 山东 英国 200 0.145s 0s 0.071s 0.000874s 11.63KB 11.63KB 12.995MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 英国 200 0.144s 0s 0.07s 0.000785s 11.63KB 11.63KB 14.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 英国 200 0.144s 0s 0.07s 0.000789s 11.63KB 11.63KB 14.395MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 英国 200 0.144s 0s 0.07s 0.000480s 11.63KB 11.63KB 23.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林延边州电信 电信 吉林 英国 200 0.143s 0s 0.074s 0.000960s 11.63KB 11.63KB 11.831MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 英国 200 0.142s 0s 0.07s 0.000081s 11.63KB 11.63KB 140.214MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 英国 200 0.141s 0s 0.07s 0.000102s 11.63KB 11.63KB 111.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 英国 200 0.141s 0s 0.07s 0.000423s 11.63KB 11.63KB 26.849MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 英国 200 0.14s 0s 0.069s 0.001505s 11.63KB 11.63KB 7.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 英国 200 0.14s 0s 0.07s 0.000090s 11.63KB 11.63KB 126.192MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 英国 200 0.138s 0s 0.066s 0.005044s 11.63KB 11.63KB 2.252MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 英国 200 0.138s 0s 0.067s 0.003060s 11.63KB 11.63KB 3.712MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 英国 200 0.138s 0s 0.066s 0.001260s 11.63KB 11.63KB 9.014MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 英国 200 0.138s 0s 0.068s 0.000840s 11.63KB 11.63KB 13.521MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 英国 200 0.138s 0s 0.068s 0.000897s 11.63KB 11.63KB 12.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 英国 200 0.137s 0s 0.065s 0.000790s 11.63KB 11.63KB 14.376MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 英国 200 0.137s 0s 0.067s 0.000775s 11.63KB 11.63KB 14.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 英国 200 0.137s 0s 0.068s 0.001992s 11.63KB 11.63KB 5.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 英国 200 0.135s 0s 0.066s 0.000082s 11.63KB 11.63KB 138.504MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 英国 200 0.134s 0s 0.064s 0.000536s 11.63KB 11.63KB 21.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 英国 200 0.133s 0s 0.066s 0.000097s 11.63KB 11.63KB 117.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市教育网 教育网 广东 英国 200 0.133s 0s 0.061s 0.008861s 11.63KB 11.63KB 1.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 英国 200 0.133s 0s 0.066s 0.000116s 11.63KB 11.63KB 97.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 英国 200 0.131s 0s 0.065s 0.001340s 11.63KB 11.63KB 8.476MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 英国 200 0.131s 0s 0.065s 0.000800s 11.63KB 11.63KB 14.197MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 英国 200 0.131s 0s 0.065s 0.000252s 11.63KB 11.63KB 45.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 英国 200 0.13s 0s 0.064s 0.000103s 11.63KB 11.63KB 110.265MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 英国 200 0.13s 0s 0.062s 0.001660s 11.63KB 11.63KB 6.842MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 英国 200 0.129s 0s 0.064s 0.000306s 11.63KB 11.63KB 37.115MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 英国 200 0.129s 0s 0.064s 0.000083s 11.63KB 11.63KB 136.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏淮安市移动 移动 江苏 英国 200 0.129s 0s 0.064s 0.000075s 11.63KB 11.63KB 151.431MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 英国 200 0.128s 0s 0.061s 0.000880s 11.63KB 11.63KB 12.906MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 英国 200 0.127s 0s 0.063s 0.000203s 11.63KB 11.63KB 55.947MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 英国 200 0.127s 0s 0.065s 0.000730s 11.63KB 11.63KB 15.558MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 英国 200 0.126s 0s 0.062s 0.000115s 11.63KB 11.63KB 98.759MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 英国 200 0.125s 0s 0.062s 0.000187s 11.63KB 11.63KB 60.734MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 英国 200 0.124s 0s 0.06s 0.001400s 11.63KB 11.63KB 8.112MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 英国 200 0.124s 0s 0.062s 0.000099s 11.63KB 11.63KB 114.72MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东韶关市联通 联通 广东 英国 200 0.123s 0s 0.061s 0.001140s 11.63KB 11.63KB 9.963MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 英国 200 0.123s 0s 0.054s 0.014800s 11.63KB 11.63KB 785.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市联通 联通 湖北 英国 200 0.12s 0s 0.057s 0.003560s 11.63KB 11.63KB 3.19MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 英国 200 0.119s 0s 0.057s 0.001020s 11.63KB 11.63KB 11.135MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市联通 联通 湖南 英国 200 0.117s 0s 0.057s 0.000970s 11.63KB 11.63KB 11.709MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 英国 200 0.116s 0s 0.057s 0.000072s 11.63KB 11.63KB 157.74MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 英国 200 0.116s 0s 0.057s 0.000108s 11.63KB 11.63KB 105.16MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 英国 200 0.115s 0s 0.057s 0.000658s 11.63KB 11.63KB 17.26MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 英国 200 0.114s 0s 0.056s 0.000639s 11.63KB 11.63KB 17.774MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 英国 200 0.113s 0s 0.053s 0.003497s 11.63KB 11.63KB 3.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 英国 200 0.112s 0s 0.056s 0.000231s 11.63KB 11.63KB 49.166MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig