WWW.13088B.COMWWW13088BCOM_13088BCOM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:202.201.0.41    

时间 速度

检测时间:2020-06-12 10:18:19

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 192个点 10 39 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.387s 0.004s 0.165s 0.042s 文件不一致 文件不一致 7.435MB/s  
西藏移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国甘肃兰州教育网 200 2.123s 0.001s 0.981s 0.066820s 13.055KB 13.055KB 195.371KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市移动 移动 黑龙江 中国甘肃兰州教育网 200 1.851s 0s 0.262s 0.131661s 13.055KB 13.055KB 99.154KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国甘肃兰州教育网 200 1.584s 0s 0.502s 0.677988s 13.055KB 13.055KB 19.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 中国甘肃兰州教育网 200 1.277s 0s 1.133s 0.000642s 112.819KB 112.819KB 171.612MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 中国甘肃兰州教育网 200 1.167s 0s 1.071s 0.013480s 13.055KB 13.055KB 968.449KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 中国甘肃兰州教育网 200 0.684s 0s 0.337s 0.001020s 13.055KB 13.055KB 12.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 中国甘肃兰州教育网 200 0.615s 0s 0.084s 0.431501s 13.055KB 13.055KB 30.254KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国甘肃兰州教育网 200 0.514s 0s 0.254s 0.001683s 112.819KB 112.819KB 65.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 中国甘肃兰州教育网 200 0.5s 0s 0.242s 0.000980s 13.055KB 13.055KB 13.009MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 中国甘肃兰州教育网 200 0.492s 0s 0.237s 0.005540s 13.055KB 13.055KB 2.301MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 中国甘肃兰州教育网 200 0.473s 0.003s 0.071s 0.256839s 112.819KB 112.819KB 439.261KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 中国甘肃兰州教育网 200 0.473s 0s 0.226s 0.001100s 13.055KB 13.055KB 11.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国甘肃兰州教育网 200 0.455s 0s 0.23s 0.001820s 13.055KB 13.055KB 7.005MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 中国甘肃兰州教育网 200 0.4s 0.001s 0.196s 0.000660s 13.055KB 13.055KB 19.316MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 中国甘肃兰州教育网 200 0.397s 0s 0.105s 0.019680s 13.055KB 13.055KB 663.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国甘肃兰州教育网 200 0.376s 0s 0.184s 0.001176s 112.819KB 112.819KB 93.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 中国甘肃兰州教育网 200 0.371s 0s 0.096s 0.031281s 13.055KB 13.055KB 417.336KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 中国甘肃兰州教育网 200 0.355s 0s 0.002s 0.240860s 112.819KB 112.819KB 468.402KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古铁通 铁通 内蒙古 中国甘肃兰州教育网 200 0.337s 0s 0.152s 0.016040s 13.055KB 13.055KB 813.883KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国甘肃兰州教育网 200 0.297s 0s 0.03s 0.001100s 13.055KB 13.055KB 11.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 中国甘肃兰州教育网 200 0.287s 0s 0.088s 0.103841s 13.055KB 13.055KB 125.718KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国甘肃兰州教育网 200 0.278s 0.001s 0.093s 0.087760s 13.055KB 13.055KB 148.754KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 中国甘肃兰州教育网 200 0.26s 0s 0.103s 0.005256s 112.819KB 112.819KB 20.962MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市联通 联通 山东 中国甘肃兰州教育网 200 0.258s 0s 0.073s 0.072096s 13.055KB 13.055KB 181.074KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 中国甘肃兰州教育网 200 0.241s 0s 0.11s 0.011180s 13.055KB 13.055KB 1.14MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 中国甘肃兰州教育网 200 0.231s 0s 0.075s 0.075217s 13.055KB 13.055KB 173.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市联通 联通 山东 中国甘肃兰州教育网 200 0.231s 0s 0.123s 0.013281s 13.055KB 13.055KB 982.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 中国甘肃兰州教育网 200 0.219s 0s 0.106s 0.000945s 13.055KB 13.055KB 13.491MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿勒泰地区移动 移动 新疆 中国甘肃兰州教育网 200 0.205s 0.008s 0.093s 0.020800s 13.055KB 13.055KB 627.629KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 中国甘肃兰州教育网 200 0.195s 0s 0.093s 0.000963s 13.055KB 13.055KB 13.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 中国甘肃兰州教育网 200 0.185s 0s 0.088s 0.001460s 13.055KB 13.055KB 8.732MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 中国甘肃兰州教育网 200 0.183s 0s 0.071s 0.033580s 13.055KB 13.055KB 388.764KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 中国甘肃兰州教育网 200 0.182s 0s 0.088s 0.001120s 13.055KB 13.055KB 11.383MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 中国甘肃兰州教育网 200 0.178s 0s 0.074s 0.003260s 13.055KB 13.055KB 3.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市移动 移动 辽宁 中国甘肃兰州教育网 200 0.176s 0s 0.085s 0.001480s 13.055KB 13.055KB 8.614MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 中国甘肃兰州教育网 200 0.174s 0s 0.08s 0.003700s 13.055KB 13.055KB 3.446MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 中国甘肃兰州教育网 200 0.172s 0s 0.083s 0.001677s 13.055KB 13.055KB 7.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通市移动 移动 云南 中国甘肃兰州教育网 200 0.17s 0s 0.078s 0.007840s 13.055KB 13.055KB 1.626MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 中国甘肃兰州教育网 200 0.168s 0s 0.078s 0.002140s 13.055KB 13.055KB 5.957MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 中国甘肃兰州教育网 200 0.164s 0s 0.071s 0.033480s 13.055KB 13.055KB 389.925KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 中国甘肃兰州教育网 200 0.163s 0s 0.079s 0.007840s 13.055KB 13.055KB 1.626MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市电信 电信 宁夏 中国甘肃兰州教育网 200 0.161s 0s 0.076s 0.000900s 13.055KB 13.055KB 14.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 中国甘肃兰州教育网 200 0.161s 0s 0.072s 0.012580s 13.055KB 13.055KB 1.013MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国甘肃兰州教育网 200 0.16s 0s 0.075s 0.002771s 13.055KB 13.055KB 4.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市铁通 铁通 福建 中国甘肃兰州教育网 200 0.16s 0s 0.077s 0.003146s 13.055KB 13.055KB 4.052MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 中国甘肃兰州教育网 200 0.159s 0s 0.077s 0.000909s 112.819KB 112.819KB 121.205MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 中国甘肃兰州教育网 200 0.158s 0s 0.072s 0.009000s 13.055KB 13.055KB 1.417MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 中国甘肃兰州教育网 200 0.158s 0.01s 0.081s 0.001560s 13.055KB 13.055KB 8.172MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 中国甘肃兰州教育网 200 0.158s 0s 0.002s 0.099681s 112.819KB 112.819KB 1.105MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 中国甘肃兰州教育网 200 0.155s 0s 0.064s 0.012100s 13.055KB 13.055KB 1.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国甘肃兰州教育网 200 0.154s 0s 0.068s 0.007920s 13.055KB 13.055KB 1.61MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 中国甘肃兰州教育网 200 0.154s 0s 0.073s 0.001131s 13.055KB 13.055KB 11.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 中国甘肃兰州教育网 200 0.154s 0s 0.074s 0.001216s 13.055KB 13.055KB 10.484MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 中国甘肃兰州教育网 200 0.154s 0s 0.071s 0.004040s 13.055KB 13.055KB 3.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川自贡市电信 电信 四川 中国甘肃兰州教育网 200 0.153s 0s 0.073s 0.000854s 112.819KB 112.819KB 129.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 中国甘肃兰州教育网 200 0.153s 0s 0.072s 0.001100s 13.055KB 13.055KB 11.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西安康市电信 电信 陕西 中国甘肃兰州教育网 200 0.149s 0s 0.07s 0.002820s 13.055KB 13.055KB 4.521MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 中国甘肃兰州教育网 200 0.149s 0.004s 0.07s 0.006197s 112.819KB 112.819KB 17.779MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 中国甘肃兰州教育网 200 0.148s 0s 0.071s 0.000895s 13.055KB 13.055KB 14.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 中国甘肃兰州教育网 200 0.148s 0s 0.071s 0.001448s 13.055KB 13.055KB 8.804MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳市电信 电信 广东 中国甘肃兰州教育网 200 0.148s 0s 0.071s 0.001400s 13.055KB 13.055KB 9.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州联通 联通 新疆 中国甘肃兰州教育网 200 0.147s 0s 0.071s 0.001440s 13.055KB 13.055KB 8.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市移动 移动 江西 中国甘肃兰州教育网 200 0.145s 0s 0.068s 0.004797s 13.055KB 13.055KB 2.658MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 中国甘肃兰州教育网 200 0.144s 0s 0.068s 0.001500s 13.055KB 13.055KB 8.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 中国甘肃兰州教育网 200 0.143s 0s 0.061s 0.009600s 13.055KB 13.055KB 1.328MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市联通 联通 福建 中国甘肃兰州教育网 200 0.143s 0s 0.068s 0.001710s 13.055KB 13.055KB 7.455MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 中国甘肃兰州教育网 200 0.143s 0s 0.067s 0.001085s 13.055KB 13.055KB 11.75MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国甘肃兰州教育网 200 0.142s 0s 0.069s 0.000850s 112.819KB 112.819KB 129.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 中国甘肃兰州教育网 200 0.141s 0s 0.069s 0.000728s 112.819KB 112.819KB 151.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 中国甘肃兰州教育网 200 0.14s 0s 0.068s 0.000895s 13.055KB 13.055KB 14.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 中国甘肃兰州教育网 200 0.14s 0s 0.068s 0.001180s 13.055KB 13.055KB 10.804MB/s 查看